Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Тамгын газар

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )
                                            Бүрэгхангай сумын ОНХсангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлын мэдээлэл
дд Төсөл арга хэмжээний нэр  батлагдсан төсөв тодотгол гэрээ байгуулсан огноо гэрээний мөнгөн дүн олгосон санхүүжилт үлдэгдэл гэрээ дуусах огноо
  Сумын гадна дулаан нэгдсэн халаалт иж бүрнээр 110000 110000 14.06.06 110000 95000 15000 14.10.20
  Цэвэрлэх байгууламж барих 100000 100000 14.11.15 100000 40000 60000 14.12.20
  Сумын төвд камер тавих ажил 10500 10500 14.05.22 10450 10450 0 14.05.24
  Малчны хорооны дэд бүтэц/цахилгаан/ 30100 30100 14.04.15 10000 10000 0 14.06.04
  Сумын төвийн гэрэлтүүлэг нэмж сайжруулах 23000 23000 14.04.25 5000 5000 0 14.05.15
  Ус зөөврийн автомашин худалдан авсан 25000 25000 14.04.28 24950 24950 0 14.05.13
  Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй дэд хөтөлбөрүүдэд 5000 5000   5000 2390 2610  
  Ардын хувьсгалын 93 жилийн ойн баяр наадам 10000 10000   10000 10000 0  
  2014-2015 оны барилга байгууламж бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөв хийх 30000 30000   10000 10000 0  
  Нийтийн зар мэдээний самбар хийх 1000 1000 14.05.03 540 540 0 14.06.01
  малын эмийн сан байгуулах 4000 4000 14.02.21 4000 4000    
                 
2014 оны төсвийн дүн 348600 348600   289940 212330 77610  
                                                                                 Бэлтгэсэн Төрийн сангийн төлөөлөгч                                                       Д.Оюунгэрэл

 

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Сумын Тамгын Газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

© 2014 он Булган аймгийн Бүрэгхангай сумыг Засаг Даргын Тамгын газар