Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Тамгын газар

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Эрүүл мэндийн туслагч нарын сургалтыг зохион байгуулж хөдөө төвийн багийн нийт 35 туслагч хамрагдсан.

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Сумын Тамгын Газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

© 2014 он Булган аймгийн Бүрэгхангай сумыг Засаг Даргын Тамгын газар